Selecteer een pagina

Documenten voor zorgverleners

 

Hier vindt u enkele documenten die voor zorgverleners uit centra die deelnemen aan DAiRE van belang kunnen zijn.

Handleiding CASTOR voor zorgverleners  (betreft inloggen en overzicht startscherm) – versie mei 2017

Handleiding CASTOR datainvoer voor zorgverleners (betreft uitgebreide handleiding voor datainvoer) – versie september 2017

Frequentie dataverzameling in DAiRE

DAiRE patienten informatie folder en informed consent – versie januari 2014

mETC toetsing DAiRE

DOELSTELLING

DAiRE richtte zich op landelijke patiëntendata rond SLE. De data worden gebruikt om nieuwe therapieën te evalueren wat betreft effectiviteit en kosteneffectiviteit. 

13 + 2 =