Selecteer een pagina

Systemische Lupus Erythematosus (SLE)

Algemene informatie over Systemische Lupus Erythematosus kunt u vinden op de website van het Reumafonds.

Specifieke informatie voor en door SLE patienten kunt u vinden op de websites van de twee patiëntenverenigingen: Lupus Nederland en de NVLE.

DOELSTELLING

DAiRE richtte zich op landelijke patiëntendata rond SLE. De data worden gebruikt om nieuwe therapieën te evalueren wat betreft effectiviteit en kosteneffectiviteit. 

12 + 12 =