Selecteer een pagina

Welkom op de website van DAiRE: Dutch Autoimmune Registry

DUTCH AUTO-IMMUNE REGISTER (DAIRE)

De Stichting Registratie Systeemziekten Nederland heeft, onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie in overleg met de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en het Convent voor Klinische Immunologie (CCI), is sinds 2012 gewerkt aan een patiëntenregister voor systemische lupus erythematosus (SLE). Het register is DAiRE genoemd. Sinds 1 juli 2015 is het register operationeel in diverse ziekenhuizen, het werkt via CastorEDC. Omdat de invoer van gegevens te tijdrovend bleek en daardoor onvolledige data werden verkregen is besloten tot vereenvoudiging van de database. Deze is in de eerste helft van 2020 gerealiseerd. Ook zal het register worden voortgezet als onderdeel van ARCH.

Klik op het ARCH logo om naar de ARCH website te gaan.

 

 

DOELSTELLING

DAiRE richtte zich op landelijke patiëntendata rond SLE. De data worden gebruikt om nieuwe therapieën te evalueren wat betreft effectiviteit en kosteneffectiviteit. 

3 + 12 =