Selecteer een pagina

Systemische Autoimmuunziekten Nederland | SANL

Al 20 jaar functioneren in Nederland werkgroepen voor professionals die betrokken zijn bij onderzoek naar en zorg voor patiënten met SLE, ziekte van Sjogren, ANCA geassocieerde vasculitis en sclerodermie.

De laatste 10 jaar kwamen de werkgroepen twee keer per jaar een dag bijeen. Het programma bestaat uit presentaties van lopend onderzoek, bespreken van gezamenlijke onderzoeksprojecten en ook het bespreken van complexe casuïstiek.

Voorbeelden van activiteiten vanuit de werkgroepen zijn:

De bijeenkomsten worden vermeld in de Agenda van deze website.

Er is een wetenschappelijke toetsingscommissie ingesteld voor de Landelijke Werkgroepen Systeemziekten. De samenstelling van deze commissie wordt in de komende weken bekend. Als er wetenschappelijke vragen zijn vanuit ziekenhuizen die deelnemen aan DAiRE, kunnen deze worden ingediend bij het bestuur van DAiRE. Daarna zullen deze vragen door de wetenschappelijke toetsingscommissie worden beoordeeld.

Agenda

 

De volgende bijeenkomst van SANL vindt plaats op 09 november 2018 in Stadskasteel Oudaen, Utrecht.

DOELSTELLING

DAiRE wil met de verzamelde patiëntendata beter zicht krijgen op de ziektestatus van de patiënt en de behandeling van systeemziekten in Nederland. De data worden gebruikt om nieuwe therapieën te evalueren wat betreft effectiviteit en kosteneffectiviteit. 

Contact

DAIRE@VUMC.nl

Agenda

  • No events