Selecteer een pagina

De Stichting Registratie Systeemziekten Nederland is opgericht in 2011 met als doel:

de bevordering van de registratie van gegevens van patienten met systemische auto-immuunziekten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek alsmede de bevordering van goede behandeling, voorlichting en zorg voor patienten met deze ziekten.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement kunt u hier inzien.

Het bestuur van de Stichting is alsvolgt samengesteld (februari 2016):

Dhr Prof dr A.E. Voskuyl, voorzitter
Dhr dr H.J. Bernelot Moens, penningmeester
Dhr dr M. Bijl, secretaris
Mw Prof dr H. Bootsma
Mw dr I.E.M. Bultink
Dhr Prof dr T.W.J. Huizinga
Dhr Prof dr J.M. van Laar
Mw dr R.D.E. Fritsch-Stork
Dhr dr O. Teng

 

Agenda

 

De volgende bijeenkomst van SANL vindt plaats op 09 november 2018 in Stadskasteel Oudaen, Utrecht.

DOELSTELLING

DAiRE wil met de verzamelde patiëntendata beter zicht krijgen op de ziektestatus van de patiënt en de behandeling van systeemziekten in Nederland. De data worden gebruikt om nieuwe therapieën te evalueren wat betreft effectiviteit en kosteneffectiviteit. 

Contact

DAIRE@VUMC.nl

Agenda

  • No events